Tarkistuslista: Tulostusympäristö ympäristöystävälliseksi

„Mieti ennenkuin tulostat“, lukee monissa sähköpostien allekirjoituksissa. Sen lisäksi, ei mitään juurikaan ole tapahtunut. Yritysten täytyy siten miettiä uudelleen ja rakentaa laiteympäristö, joka tukee resurssien säästämistä ja ympäristön suojelua.

Verkkomalliset ja kevyet monitoimilaitteet suojelevat ympäristöä

Tulostusympäristön ympäristöystävällisyys alkaa laitteiden valinnalla ennen ostoa. Kun mietitään laitemalleja, monitoimilaitteet ovat suositeltuja, sillä ne korvaavat yhdellä laitteella kolmen laitteen toiminnot – tulostin, faksi ja kopiokone. Tämä säästää myös resursseja, mutta vähentää ympäristölle koituvia haittoja. Verkkomallinen monitoimilaite on myös resursseja säästävä ominaisuus, sillä useampi käyttäjä voi tulostaa samalle laitteelle, eikä ole enää riippuvainen henkilökohtaisesta laitteesta. Laitteen paino on myös merkittävä, sillä se määrittää resurssien käytön määrän myös laitteen hävityksessä.

Ekologisuus automaattisena lisänä

Yllä mainittujen asioiden lisäksi merkit ekoystävällisyydestä, kuten „Sininen enkeli“ ja „Energy star“ kertovat, että ympäristöä kuormittavia aineita, kuten lyijyä ja elohopeaa ei ole käytetty laitteen tuotantoprosessissa. Ne eivät kuitenkaan toimi ainoana oppaana, sillä ne perustuvat pelkästään laitevalmistajan antamaan informaatioon, eikä niitä ole testattu. Eroavaisuuksia löytyy käytännössä.

Laitevalmistajien tiedot varauksella

Laitteen fyysisten ominaisuuksien lisäksi valmistajat antavat informaatiota kulutuksesta, kuten tulostusvolyymeista ja energiankulutuksesta. Molempiin lukuihin kannattaa suhtautua varauksella, sillä ne voivat vaihdella suurestikin käytännössä. Mutta ne toimivat hyvinä ohjenuorina, mikä tekee alustavasta vertailusta helpompaa. Isot tulostusvolyymit kannattaa ottaa huomioon, jotta tarvikemateriaaleja ei joudu vaihtamaan ja hävittämään liian usein. Toisaalta energiankulutus kannattaa olla mahdollisimman matala sekä valmiustilassa, että käytössä.

Käyttäjiä tarvitaan – tekemään muutos

Koska paperi ja sen tuottaminen on isona osana resursseja ja energiankulutusta tulostamisessa, tämä on keskeinen osa ympäristöystävällisemmässä toiminnassa. Esimerkiksi kierrätettyä paperia tulisi käyttää. Taloudellinen tapa tulostaa on myös käyttää kaksipuoleista tulostusta. Lisäksi käyttäjien tulisi käyttää kierrätettyjä kulutusmateriaaleja uusien sijaan. Myös energiankulutuksen kannalta, käyttäjät voivat optimoida tämän esimerkiksi sammuttamalla laitteen kokonaan viikonlopuksi ja loma-ajaksi.

Ympäristöystävällinen laite ei ole tarpeeksi

Jotta ympäristöystävällistä laiteympäristöä voidaan ylläpitää, rakenteelliset ja toiminnalliset tavat täytyy ottaa huomioon. Ympäristöystävälliseen tulostusympäristöön ei riitä, että oikeanlaiset laitteet on sijoitettu oikein. Käyttäjillä on iso rooli muuttaessaan käytäntöjään ympäristöystävälliseen suuntaan.